यी नै हु’न् ! रा’जेन्द्र ज’सले १२ वर्षीया सम्झ’नाला’ई ब ला त्का र पछि ह*त्या गरेका थिय ।

काठमान्डौ । ब’झाङमा ब ला त्का र पछि मा रिएकी स म्झ ना वि कको ह त्या स्था;नीय युवा राजेन्द्र बो;हराले नै ग;रेको प्रहरीले नि;ष्कर्ष नि;का लेको छ ।

ब;झाङ म;ष्टा गा;उँपालिका २ की १२ वर्षीया ;बा;लिका स;म्झ नाको ह; त्या बो;हराले गरेको अनु;स न्धानबाट खु;लेको प्र;हरीको दा;बी छ ।

यसअ;घि नै उनले गा;उँकै एक बा ;लि का लाई ब; ला त्का; र गरेको पा;इएको छ । यसअघि ब; ला; त्का ;र भएको घ टना गाउँमै मि लाएको कागज समेत प्र हरीले ब रामद गरेर सा र्वजनिक गरेको छ ।

बो हराले प’हिलो ब; ला ;त्का; रको पो;ल गा;उँभ;री नै फै;लिने ड;रले स;म्झ;नाको ब; ला ;त्का;र;प छि ह; त्या नै ग;रेको प्रहरीको अनुस;न्धान;बाट देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति १२ आश्विन २०७७, सोमबार ०८:४६
Loading...