यी स्था’नमा रा’ख्नु’होस् ध’न,दो’ब्बर हैन ते’ब्बर पनि हुनसक्छ !

व’स्तु शास्त्रमा आफूले मेहेनत गरेर कमाएको पै’सा घरमा कस्तो ठाउँमा रा’ख्दा उत्तम हुन्छ भन्ने कुरालाई म’हत्वका साथ बताइएको छ । घरको कुन दिशामा पैसा राख्दा लक्ष्मीले सं’धैब वास गर्छिन भन्ने कुरा स्प’ष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यदि तपाई आफ्नो कमाईबाट आ’र्जित ध’नको राम्रो सं’चय गर्न चाहनु’हुन्छ भने वस्तुशा’स्त्रमा बताइएका यी कुराहरुमा राम्रो ध्या’न दिनुहोला ।

वस्तु शा’स्त्रका अनुसार घरको यी दिशामा आफूले कमाएको पैसा राख्दा राम्रो सं’चय हुने र दैनिक थप्दै जाँदा धेरै बचत हुनेछ । यसमा शास्त्र उल्लेख गरे अनुरुप आफूले कमाएको पै’सा राख्दा फ’जुल ख’र्च समेत नि’यन्त्रण हुदैं जानेछ र कुनै पनि परिवार वा व्यक्तिले धेरै धन आ’र्जन गर्न सक्नेछन् । पूर्व दि’शा यदि तपाईहरु आफूले प्राप्त गरेको पैसा कुनै दराज वा अन्य ल’करमा राख्नुहुन्छ भने ती चिजहरुलाई घरको पूर्वी दिशा’मा राख्नु फलदायी हुनेछ । यसरी संचय गरिएको पैसा निश्चित रुपमा वृ’द्धि हुँदै जाने छ । तपाईहरुले घरको पश्चिम दिशामा आफ्ना गर’गहना अर्थात् ब’हुमुल्य वस्तुहरु राख्दा उत्तम हुनेछ ।

उत्तर दि’शा यदि तपाईहरुले आफूले पैसा ,गरगहना वा अन्य बहुमुल्य वस्तु राखेको दराज उत्तर दिशमा खुल्नेगरि राख्नु उत्तम हुनेछ । यसरि राखिएको यी चिजहरु कहीँले नघट्ने र समय बित्दै जाँदा बढ्दै जाने मान्यता रहेको छ । दक्षिण दिशा यदि तपाईले पैसा सहित आफ्ना ब’हुमुल्य वस्तुहरु दक्षिण दिशमा राख्नु भएमा कुनै नोक्सान नहुने तर वृ’द्धि भने कुनै मात्रामा न’हुने कुरा वस्तु शास्त्रमा बताइएको छ । त्यसैले दक्षिण दिशामा यी चिजहरु राख्नु उ’त्तम मानिदैन।

ल’कर कुनै पनि समान राख्दा यसको प्रकृति अनुसार राख्ने गरिन्छ । यसरी तपाई कुनै अ’मुल्य चिजहरु लकरमा राख्नुहुन्छ भने उक्त ल’कर भित्र ध’नकि देवी मनिएकी लक्ष्मीको तस्बिर राख्दा ठुलो फलदायी हुने र ध’न वृद्धिमा सहयोग पुग्ने मा’न्यता रहेको छ । दक्षिण पूर्वी दि’शा यदि तपाईको घरमा धन सँग सम्बन्ध रहेका केही बहुमूल्य वस्तु छन् भने त्यस्ता वस्तुहरु आफू प्राय बस्ने गरेको ठाउँ बाट दक्षिण पूर्वी दि’शमा राख्नुहोस जसले तपाईको जीवनलाई ठुलो ला’भ पुर्याउने छ ।

 

प्रकाशित मिति २४ भाद्र २०७७, बुधबार १६:१०
Loading...